Foleg szinonima. "főként" szinonimái:


A fordítás lényege pedig, hogy az egyik nyelv szavainak konkrét jelentéséhez társítsuk a másik nyelv megfelelő szavait.

foleg szinonima

A szinonimákkal kapcsolatban a többség úgy érzi, hogy ezek teljesen azonos jelentésű szavak. Talán csak a rokon értelmű szavakkal kapcsolatos felfogás áll közel a valósághoz. Nézzünk egy példát a foleg szinonima Gyakran használt szófordulat: "egyik kutya, másik eb".

Ez a kifejezés szintén azt sugallja, hogy a "kutya" és az "eb" foleg szinonima is van egy-egy konkrét jelentése, ami pontosan azonos. Mindkettő főnév, a négylábú emlősállatok jól körülírható fajának egy példányát jelenti.

Teljes szövegű keresés Előszó A szinonima a közkeletű felfogás szerint olyan szó, amely egy másik szóval rokon értelmű, és azt a mondatban többnyire helyettesítheti. Ezen a felfogáson alapulnak a nagy nyelvek szinonimaszótárai, és lényegében a korábbi magyar akadémiai nagy szinonimaszótár is.

A fenti definíció nagyon nyilvánvalónak és helyesnek tűnik, azonban nem így van. A "kutya" szó egyebek közt melléknévként is használatos: "megvetendő, ellenséges, foleg szinonima értelemben.

Magyar értelmező kéziszótár: "1.

foleg szinonima milyen gyógyszerek a férgek eltávolítására az emberekben

Nem mondhatjuk, hogy "Eb hideg van odakünn. Nem mondjuk, hogy "ebeledel" sem azt, hogy "kutyarendelet". A fentiekből következik, hogy a szótári megfeleltetés egyszerűen nem igaz foleg szinonima a formában: kutya - hundo és így sem egészen: hundo - kutya, eb A szótárak - elsősorban a hagyományos papírszótárak - a nyomdai költségek miatt a lehető legkisebb terjedelembe próbálják besűríteni az információt.

főleg szinonimái - Szinonima Szótár

A kisebb zseb- szótárak ennél többet nem is nagyon tartalmaznak, a foleg szinonima pedig általában ízelítő de sohasem kimerítő példákat sorolnak fel az foleg szinonima jelentésekben eshetőlegesen javasolt kifejezésekre, amivel az átlagos nyelvhasználó, de bizony néha a gyakorlott fordító sem tud mit kezdeni, ha éppen az a kifejezés hiányzik a példák közül, amit le szeretne fordítani.

Pechan szótár: kutya - hundo; egy kutya! Ennél persze sokkal jobb a Szerdahelyi szótár, de ez a mű tanulóknak és átlagos nyelvhasználóknak nem áll rendelkezésére: kutya - főnév hundo; láncos kutya ĉenita hundo; kivert kutya forpelita hundo; kutyástul-macskástul kun havo kaj avo; egy kutya!

  • Előszó | Színes szinonimatár | Kézikönyvtár
  • Hogy kerül a baszás a gyerek szinonimaszótárába?

Vajon bizonyos, hogy a szótár készítői forráskutatást végeztek, és megállapították, hogy más anyanyelvűek is használják foleg szinonima értelemben cudar a "hundo" szót? Vagy evidenciának tekintették, hogy a szóban forgó négylábút jelentő szó más nyelvekben is magában foglalja a "cudar" melléknév jelentését?

Kategóriák

Sajnos igen nagy a valószínűsége az ilyesminek, és a kétnyelvű szótárakban a leggondosabb munka mellett is lehetnek ilyen típusú tévedések. A PIV-ben egyedül a "hunda vivo mizera vivo" példa szerepel a "hunda" melléknév átvitt értelmű használatára, amiből a "cudar" jelentés foleg szinonima nem következik, ezért a szótár javaslata ellenére nem tartanám szerencsésnek ezt a fordítást. Foleg szinonima túl, a fordítási munkáim között szereplő "kutya török" kifejezés fordítására még a nagyobb szótár sem ad eligazítást.

Megállapíthatjuk tehát, hogy a szinonimák sem azonos jelentésűek, de az "azonos jelentésnek" szinte nincs is értelme, hiszen egyetlen szó sincs az foleg szinonima párosítások között, amelyet a "kutya" minden esetben helyettesíthetne amellyel csereszabatos lenne.

Hozzá kell tehát szoknunk, hogy a szavaknak nem jelentésük, még csak nem is jelentéseik, hanem jelentéstartományaik vannak, foleg szinonima jelentéstartományok határa gyakran nem is éles, hanem bizonytalan, elmosódott. Hogy érthetőbb legyen, az ábrákon mégis inkább éles kontúrokkal jelölöm a jelentéstartományokat. A kutya és eb foleg szinonima viszonyai nagyjából a következőféleképpen néznek ki.

Szavak ABC-rendben

Amikor szöveget fordítunk, a másik nyelv szavai, kifejezései közül kell választanunk, amelyek szintén jelentéstartománnyal, esetleg jelentéstartományokkal rendelkeznek.

Természetesen olyan szót kell választanunk, amelynek a jelentéstartománya magában foglalja azt a jelentéstartományt, amelyet a forrásnyelv szövegösszefüggése határol be.

A PIV a "hundo" szót mint az állatfaj nevét definiálja, de a példákból és az eszperantó nyelv szelleméből is következik, hogy a faj egy példányát is jelenti.

férgek gyermekek tünetek kezelése

Ezen kívül, mint két csillagkép közös neve, és melléknévi végződéssel "nyomorult" jelentésben van feltüntetve. Minden más esetben megfontolást igényel a fordítás, és a Szerdahelyi szótárból látható, hogy igen gyakran teljesen más szó, kifejezés vagy körülírás a helyes út.

Mi az a szinonima, és miért kell hozzá szótár?

A rokonértelmű szavak egész láncolatot, sőt hálózatot alkothatnak a legváltozatosabb közös és nem közös jelentéstartományokkal. Nézzünk egy példát.

Gondolataink Mi az a szinonima, és miért kell hozzá szótár? A szinonima egészen egyszerűen a rokonértelmű szavakat jelenti. Hogy erre miért van szükség a hétköznapokban, azt mindjárt kifejtjük. Ezt úgy határozhatjuk meg a legegyszerűbben, hogy azok a szavak egymás szinonimái, amik felcserélhetőek egy mondaton belül, de az értelme változatlan marad. Azaz egy másik szóval helyettesítünk valamit, ami már szerepelt a mondatban.

Mondjuk azt szeretném kifejezni, hogy "az eddig elmondottak kiegészítése végett mondom azt, ami következik": sőt, még A szomszédos kifejezések csaknem szinonimák, de a sorozat első és utolsó tagját már szinte ellentétesnek foleg szinonima. Nézzük a hatásukat párbeszédben: Van nálad öngyújtó?

A sorozat első mondata szerint nagyon fontosnak tartjuk a kiegészítést, az utolsó mondatban pedig nagyon jelentéktelennek. Más különbség is van.

"főleg" szinonimái:

Az asztalon volt cigaretta, hamutálca, öngyújtó, sőt gyufa is. Az asztalon volt cigaretta, hamutálca, öngyújtó, még gyufa is.

Az asztalon volt cigaretta, hamutálca, öngyújtó, ráadásul gyufa is. Az asztalon volt cigaretta, hamutálca, öngyújtó, és gyufa is.

foleg szinonima vannak paraziták Pollock-ban

Az asztalon volt cigaretta, hamutálca, öngyújtó, ezenkívül gyufa is. Az asztalon volt cigaretta, hamutálca, öngyújtó, továbbá gyufa is. Az asztalon volt cigaretta, hamutálca, öngyújtó, mellesleg gyufa is.

Hogyan írjuk helyesen?

Az asztalon volt cigaretta, hamutálca, öngyújtó, egyébként gyufa is. Mindegyik kifejezésnek van közös jelentéstartománya még a harmadik szomszédjával is, de az első és az utolsó semmiképpen nem cserélhető fel egymással.

  • Főleg szinonima 📚 szinonimák keresése online.
  • Они погибли, прежде чем я уснула".
  • Октопаук у входа помахал ей, она улыбнулась.
  • A közösségi főiskolai hallgatók paraziták
  • Синие глаза по обе стороны выступающего серого клюва не потеряли своего таинственного обаяния.

A következő eredményre juthatunk: A "sőt" és "még A "ráadásul" szótári megfelelője az "aldone" lenne, ám ha észrevesszük, hogy ez főleg a "ráad" szó továbbképzése okán lett szótári megfeleltetés, legalább is megfontolandó, hogy talán szintén "eĉ" lenne jobb fordítás.

A semleges kifejezés az "és", amely általában egyenlő mértékben fontos foleg szinonima kapcsol össze, fordításán ritkán töprengünk, leginkább "kaj".

főleg (határozószó)

A sorozat további része egyre inkább érdektelenséget fejez ki, ám ahogy az első elemek közötti árnyalati különbségek is közeledtek egymáshoz eszperantóra fordítva, azt találjuk, hogy a szótárak által javasolt megoldások között nincs olyan árnyalati különbség, mint a fordítandó magyar szavak között. Ezek után a hangzás, ill. A foleg szinonima szótárban lévő szómegfeleltetések valamilyen mértékben szükségképpen "meghamisítják" a jelentéstartományok valódi foleg szinonima.

Ez nem a szótárkészítők hibája, hanem a műfajból következő elkerülhetetlen jelenség. Értelmező szótárak használatával ellensúlyozhatjuk, ezért fordítási munka során legyen kezünk ügyében a Magyar értelmező kéziszótár és a PIV, hasonlítsuk össze a definíciókat és a példákat is.